Zeleň OUT

29.11.2009 19:07

Parkovací plochy na Hojerové?

Mezi ulicí Tyršovou, Brněnskou a Hojerovou, v těsném sousedství čerpací stanice LPG na výjezdu z Kuřimi směrem na Brno se chystá nová výstavba. Má zde vyrůst polyfunkční dům, který by měl částečně nahradit to, co chybí na Dílech. Dům o čtyřech patrech má nabídnout obchodní a kancelářské prostory, restauraci a byty. Na první pohled zcela optimální záměr – zastaví se prázdný prostor, lokalita dostane něco málo z toho, co potřebuje. Potud je vše v pořádku. Problém nastane ve chvíli, kdy investor řeší vyvolanou potřebu parkovacích míst. V samotné lokalitě, v přízemních prostorech domu má vyrůst 75 parkovacích míst.  Laikovi by to připadalo tak akorát, ale dle informací investora tomu tak dle norem není. Potřebuje parkovací plochy další, ale kde je hledat? Inu není nic jednoduššího než se porozhlédnut přes potok, ten Mozovský. Na jeho opačném břehu je při ulici Hojerova pás zeleně a ten je ve vlastnictví města. Lokalitě Dílů chybí parkovací stání a jedním z řešení, jež navrhuje pro toto území zpracovaná dopravní studie, je vystavět parkování právě v tomto místě. A tak se zájmy investora a města protnou. Rada města Kuřimi se záměrem souhlasí s tím, že investor vystaví parkovací stání na jeho pozemku a město získá polovinu z těch celkových zhruba třiceti parkovacích stání pro potřeby místních občanů. Pro někoho ideální kompromis.

 

Nějaký problém?

Ne tak pro řadu místních občanů a já si troufám tvrdit i pro zeleň a Mozovský potok. Proti záměru vznikla petice, kterou v rychlosti podepsalo něco přes stovku občanů. Ta se dá odbýt tím, že je vždy někdo proti.  Argumenty proti jsou ale pochopitelné a rozhodně ne triviální. Pás zeleně se stromy je přirozenou bariérou oddělující intenzivní dopravu od obytné zástavby. Pokud někdo tvrdí, že řešením je použití investorem navržených zatravňovacích tvárnic a zachování míst pro zde již rostoucí, městem vysazené (!) stromy, přestává rozlišovat mezi tím, co je parkoviště a co zeleň (možná by pak už bylo možné parkovišti začít říkat alej automobilů). Křižovatka Brněnská, Rozdělovací, Hojerova, je už dnes poměrně složitý oříšek pro chodce i pro auta. Velké množství nových parkovacích stání tuto situaci rozhodně nezlepší. Potřeba parkovacích ploch na Dílech je téma samo o sobě. Na ulici Rozdělovací se chystá ve vzdálenosti několika desítek metrů od ulice Hojerova výstavba garážových stání. Součtem by tak v tomto „růžku“ Dílů přibylo přes 60 parkovacích míst. Je toto smysluplným řešení pro celou lokalitu?  

 

Koho ještě zajímá zeleň?

Se záměrem výstavby parkovacích stání již souhlasila většina dotčených orgánů, kromě Odboru životního prostředí v Kuřimi. Své souhlasné stanovisko již dala i Rada města Kuřimi, byť je zvláštní, že se o tom neměla potřebu poradit se svou (!)  komisí životního prostředí. Investor dostal za úkol zpracovat odhad toho, jak to celé bude dopravně fungovat a jak to bude s využitím parkovacích stání, ale nevěřím tomu, že by tato studie zjistila něco, co by bylo v rozporu se zájmy investora. Zdá se tedy, že vše spěje k závěru. Já si přesto dovoluji apelovat na své kolegy zastupitele, zejména pak ty, které jsme zvolili do rady města. Skutečně jsou parkovací stání tou nejvyšší a trvalou hodnotou, kterou je potřeba upřednostnit takřka za každých podmínek? Je pás zeleně v okolí Mozovského potoka tak bezvýznamný, že jej nenávratně zaskládáme auty? Není tento záměr v rozporu se smyslem územního plánu, kde je vedle potoka jednoznačně stanoven pás zeleně, který má funkci biokoridoru a současně plní pro lokalitu rekreační funkci? Zdá se, že jedním z mála řešení je revokace usnesení Rady města Kuřimi. Rada by měla zvážit, zda i v tomto případě platí, že zeleň je téměř k ničemu, zkrátka out a tím co je in, jsou pouze auta.

 

Martin Nawrath

   

 

 

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com