Větší než velká výzva - texty k fotografiím Aleny Skřipské

28.11.2014 21:24

Rakovina, zvlášť rakovina dětí, je větší než jen velkou výzvou. Pro lékaře, ale nejen pro ně. Je to výzva celé společnosti. Na fotografiích zachycujících okamžiky prožité na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc vidíme osobní a rodinné příběhy, které nepotřebují komentáře. Okamžiky krásné i těžké, Okamžiky výjimečné svou bezprostředností, v jistém slova smyslu nahotou. Bolest fyzická i bolest duše se zde mísí s nadějí i beznadějí, samotou, zoufalstvím, odhodláním, hledáním vnitřní síly, radostí z drobných krůčků a zlepšení. Do této směsi emocí přichází profesionalita, odborné znalosti a dovednosti, stejně jako empatie, snaha pomoci a víra nejrůznějšího charakteru.

Fotografie, které se toto všechno snažily zachytit, nemohou pomoci těm, které na nich vidíme. Mohou ale přizvat nás všechny ke chvíli ztišení. V něm se spojujeme jak s hrdiny zhlédnutých fotografií, tak se všemi těmi, kterých se podobné příběhy týkají. Tyto příběhy poukazují na širší příběh naší doby a v tomto příběhu již každý z nás hraje svou roli.  

Doprovodné texty k fotografiím vznikly jakýmsi uhranutím. Touhou se dívat a současně odvrátit. Jsou výsledkem autorovy snahy hledat ve vztahu k viděnému nějaké vnitřní východisko, přesah, který by v sobě obsahoval naději a přitom nebyl povrchně chlácholivý.

Velkou podporou tohoto projektu se stali pan prof. Vladimír Mihál, přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a sdružení Šance.

 

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com