Tajemství facilitace

10.11.2014 17:24

Tajemství facilitace (upravený výběr z knihy Tajemství facilitace)

1.      Když řešení vytvářejí, chápou a přijímají lidé, kterých se týká, dosáhnete efektivnějších výsledků

2.      Je-li zapotřebí porozumění a podpora, je zapotřebí facilitace.

3.      Jasné úvodní otázky vyvolávají barvitou představu o odpovědích.

4.      Veďte skupinu otázkami, ne oznamovacími větami.

5.      Během přípravy definujte cíl porady, předpokládanou podobu výsledku, přítomné účastníky, pravděpodobné problémy a návrh                procesu.

6.      Začněte se seznamem základních pravidel, ale účastníky nechejte jej dokončit.

7.      Mějte vždy po ruce volný papír na „zaparkování“ otázek a námětů, které nejsou na pořadu jednání, ale jsou pro účastníky a řešený         problém důležité v pozdější fázi jednání nebo řešení problému.

8.      Na každém začátku nového bodu programu vždy shrňte, co se událo a co se bude dít dál.

9.      Zapisujte  co kdo řekl - ne to, co jste slyšeli.

10.  Opakujte nebo označujte témata, která už byla probrána a vyřešena.

11.  Přidělujte úkoly pouze přítomným lidem.

12.  Nežádoucí chování je náhradou, symptomem, ne příčinou.

13.  V případě krize skupiny, zmatku a nedorozumění nechejte skupinu mluvit o tom, jak danou situaci vnímá.

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com