Přijďte ovlivnit Politiku územního rozvoje!

04.09.2008 08:33

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejného projednání Politiky územního rozvoje také v Brně. Bude se konat 17. září v 16. 30 hodin v sále B. Bakaly na Žerotínově nám. 6.

Politika územního rozvoje je celostátní územně plánovací dokument, jehož výsledná podoba bude mít vliv na územní plánování jak na úrovni krajů, tak obcí. PÚR vymezuje nejdůležitější infrastrukturní záměry (dálnice, úložiště jaderného odpadu, elektrárny) nebo strategie využívání území České republiky. Jihomoravského kraje se týká zejména tématika rychlostních komunikaci R52 a R43. Pokud chcete předat úředníkům připomínku nebo se zeptat na cokoli v souvislosti s Politikou, přijďte se podívat. Součástí jednání bude diskuse, ve které budete mít možnost zeptat se na zásadní problémy. Informace o PÚR ČR 2008 jakož i o dalších doprovodných materiálech získáte na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a to na adrese: https://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008. Aktuálně dění kolem dokumentu sleduje Ekologický právní servis na: https://www.pur.eps.cz.

 

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com