Kuřim v očekávání – přestávka po první třetině

27.09.2008 15:34

Výdech

Ve chvíli, kdy budete číst tento článek, už s velkou pravděpodobností bude zastupitelstvem odmávána první fáze zpracování územního plánu - jeho zadání. Zastupitelé si řeknou a písemně stvrdí jaké že by mohlo tak asi být to jejich očekávané dítě. Za nějaký ten měsíc či spíše půlrok nás čeká krok druhý. Naskýtá se tak příležitost zrekapitulovat dosavadní průběh diskusí a přípravy tohoto dokumentu a s tím i aktuální vývoj plánované výstavby v Záhoří.

 

Co se daří

Přes všechna váhání a zpoždění nakonec proběhla slušná propagace jak samotné přípravy územního plánu, tak i veřejné diskuse k němu. Letáček, který připravila radnice byl k nepřehlédnutí, byl originální, bohužel se nevěnoval klíčovým problémům rozvoje Kuřimi, ale spíše procesu přípravy územního plánu. Věřím, že se dočkáme pokračování, a s ním i popsání zásadních rozdílů dvou variant budoucnosti Kuřimi, o kterých se bude rozhodovat ve druhé třetině našeho „těhotenství“. Velkým a příjemným překvapením pro mě osobně je to, že se dalším konzultantem přípravy územního plánu pravděpodobně stane architekt Pavel Hnilička. Mimochodem beseda s ním, jako autorem knihy Sídelní kaše, byla více než reprezentativní. Byl zde pan starosta, pan radní Sukalovský, pan tajemník i oba klíčoví architekti zpracovávající náš územní plán (bohužel zastoupení občanů moc početné nebylo). Co se týče Záhoří, situace se také posunula. Projekt pro první fázi výstavby byl přepracován, má svého „oficiálního oponenta“ v architektu Navrkalovi, myslí se na školku, všechny komise se k projektu mohly dostatečně vyjádřit. Asi nejdůležitějším krokem, tedy zatím spíše vykročením, je úvaha o smlouvě města s investorem akce o spolupráci. Ta by měla být pod drobnohledem zúčastněných i veřejnosti. Může se totiž stát buď velmi silným nástrojem kontroly kvality projektu, případně doprovodných investic ve veřejném zájmu a nebo pouhou obezličkou jak uklidnit ty, kteří sdílejí určité obavy z konečného provedení výstavby. Předpokládám, že tento text bude přístupný nejen zastupitelům, ale všem občanům.

 

Co bolí

Plánování rozvoje Kuřimi se ale stále nezbavilo některých neduhů. Veřejná diskuse, která k zadání územního plánu proběhla, narážela na poměrně zásadní nedorozumění. Občané svá stanoviska a připomínky vztahovali zejména ke dvěma klíčovým územním studiím, potenciálně zásadně ovlivňujícím budoucí podobu Kuřimi. Ty jsou podkladem k územnímu plánu. Při odkazech na dílčí problémy těchto studií bylo častou odpovědí to, že studie nejsou předmětem zadání. Když poté přišly na úřad připomínky občanů v písemné podobě, byly odloženy s tím, že budou vypořádány až ve druhé fázi zpracování územního plánu. Občané jsou tak v poměrně nevýhodné pozici. O konkrétních záměrech se teď jakoby nemluví a diskuse se oddaluje. Formálně (podle zákona) je to pravděpodobně v pořádku, principiálně je to nešťastné. Vedení města se tak nemůže divit určité nespokojnosti a rozladění obyvatel. Současný pohled vedení radnice na některé klíčové prvky zmíněných studií se tak dozvídáme pouze nepřímým způsobem. Pan starosta například veřejně jednoznačně odmítl záměr na výstavbu výrobních hal podél silnice od Lidlu do České a zpochybnil i záměr na výstavbu nového městečka za Šibernou. Zdůvodňoval to ale úvahou o možném obchvatu Kuřimi vedeným právě kolem Šiberné pod Kuřimskou horu. To je sice dopravní řešení zajímavé, ovšem ne v době, kdy je hotova výstavba Dílů za svatým Janem. Tento v podstatě oprášený návrh ale zejména není podložen žádnou relevantní studií. Chybou také je, že zmíněná diskuse není vysílána kabelovou televizí a zápis z ní dodneška není veřejnosti přístupný. Co se týče Záhoří, i zde je potřeba neusnout na vavřínech. Z analýz projektantů vyplynulo, že pro současnou fázi výstavby nebude kapacita kanalizace problémem, což se ale o další fázi říci nedá ani náhodou. Ta se ale podle všeho bere jako samozřejmost a z urbanistického hlediska má logiku. Dalším nedořešeným tématem je doprava. Ať už jde o budoucí intenzitu dopravy na Blanenské či zejména na křižovatce směrem na Lipůvku. Prý bude vše v pořádku! Diskutabilní je také představa že se Záhoří stane jakýmsi novým centrem Kuřimi, včetně nové radnice. Pravdou je, že radnici na samotném okraji města mají málokde, a horší než dnes už to o mnoho být nemůže. Tento záměr ale apriori nechci shazovat.

 

Nádech, neusínat!

Stručně shrnuto. To nejdůležitější nás teprve čeká. Schvalování konceptu územního plánu bude již diskusí o konkrétních plochách, konkrétních záměrech a o dvou představách rozvoje. Obě varianty předpokládají další výstavbu. Půjde ale o její kvantitu, kvalitu a rychlost.

 

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com