Kuřim je oblíbená… jen aby u toho zůstalo

29.06.2008 14:49

 

V MF Dnes se 27. června tohoto roku objevila speciální příloha věnovaná Kuřimi. Ta se v příloze zjevuje v celé své kráse, jako nevěsta na vdávání s tím nejlepším věnem. I já jsem jejímu kouzlu podlehl a nelituji. Přesto a nebo právě proto mě však nenechávají klidným  některé trendy které se v příloze neobjevily a které nevěsta před svatbou ráda skrývá. Budu znovu nařčen z opakování se, ze škarohlídství a obviňován z toho, že jako čerstvá „náplava“ najednou chci bránit tomu, co mi před více než čtyřmi lety bylo také umožněno, nastěhovat se do Kuřimi.

 

Zářná vize

Je pochopitelné, že pokud Kuřim láká obyvatele, láká také investory. V Kuřimi se tak v poslední době diskutují zejména dva rozvojové záměry týkající se Záhoří, Podlesí a jihu Kuřimi sousedícím s Díly za Svatým Janem. Realizace výstavby v těchto lokalitách by Kuřim co se počtu obyvatel týče v podstatě zdvojnásobily (6750 obyvatel a 2700 nových bytů v Záhoří a Podlesí a 4000 obyvatel a 1600 nových bytů na jihu, mezi Kuřimí a Českou). Možná bych nebyl tak ostražitý a opatrný na plánovaný rozvoj Kuřimi nebýt toho, že právě na Dílech bydlím. Nebyl bych možná tak ostražitý a opatrný nebýt toho, jak současné vedení města k plánování rozvoje přistupuje.

 

Nezářná minulost

Meritem věci je samozřejmě míra zastavěnosti území. Aby město bylo městem skutečným, potřebuje ke svým domům také náměstí, služby, hřiště, zeleň, školy apod. To sice zní samozřejmě, ne tak samozřejmé to ale v Kuřimi bylo u výstavby  minulé. V příloze MFD až romanticky popisovaná „Stínadla“ by Vám o tom mohla vyprávět nejeden temný příběh. Tyto příběhy by byly o tom, jak se územní plán této lokality účelově měnil. „Překvapivě“ vždy ve prospěch výstavby a vždy na úkor zeleně a ploch pro sport a rekreaci. V některých případech výstavba proběhla s velkou pravděpodobností dokonce v rozporu s územním plánem, tedy v rozporu se zákonem!  A to za účasti současného pana starosty, který tenkrát zastupoval pana Kučerovského, majitele pozemků, při územním řízení! Že se poučíme a podobné chyby příště neuděláme?

 

Neprůhledná současnost

Pan Berka, člen ODS, v reakcích na mé články rozebírá, v jaké míře se mýlí či nemýlí čestný předseda ODS Klaus v otázce globálního oteplování. Dle mého soudu by se jeho pozornost měla obracet na Kuřim a na chování jeho spolustraníků. Rovněž v MFD se už psalo o střetu zájmů zastupitele pana Zejdy, který pracuje pro Moravskou stavební. Odvolání pana Zejdy z pozice šéfa stavební komise  bylo řešením ne moc efektivním, vždyť pan Zejda dále zůstává členem komise výstavby (a hlasuje ve věcech souvisejících s výstavbou, na jejímž projektování se podílí jeho projekční firma). V daleko větším střetu zájmů, byť ne v právním slova smyslu, je podle dostupných informací architekt  Kynčl, Jako zpracovatel územního plánu byla v řádném výběrovém řízení vedením města Kuřim vybrána jeho firma. Tento atelier byl městem rovněž vybrán jako zpracovatel územních studií pro dvě zmiňované potenciální rozvojové lokality Kuřim – Záhoří a Kuřim -  Jih. Do té doby by se vše dalo považovat za standardní. Jako velmi nešťastný se ovšem jeví fakt, že stejný atelier začal poté pracovat  i pro oba developery, kteří jsou silně ekonomicky zainteresováni na řešení současných i uvažovaných rozvojových lokalit v Kuřimi (Moravská stavební – INVEST, a.s. a FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.). Lze si jen těžko představit, že zpracovatel územního plánu bude v jedné osobě dbát na to, aby území fungovalo maximálně vstřícně vůči občanům, tedy aby mělo svá náměstí, místa posezení a oddychu, místa pro hřiště, školky, školy apod. a současně bude plnit zadání investora po maximálním zisku, tedy využití každého metru čtverečního. A nejde pouze o mé dojmy či pocity. Tomuto typu střetu zájmů se věnuje Profesní a etický řád České komory architektů. Vedení radnice to ale nechává lhostejným.

 

Hry a hříčky s demokracií

Aby toho nebylo málo, radnice se v celé věci chová jako slon v porcelánu. Nejprve naplánuje projednání Zadání nového územního plánu na prázdniny. Pak sice na můj návrh termín změní na 4.9., ale občanům to pro jistotu příliš nezdůrazňuje. Pan starosta na červnovém zastupitelstvu veřejně slíbí zpracování informačních materiálů k územnímu plánu, ale pak se nic neděje. Je ustavena pracovní skupina pro aktualizaci strategického plánu rozvoje města Kuřim, ale není oficiálně zdůvodněno a zveřejněno ani její složení, ani její zápisy. Výše zmíněné územní studie, základní podklady pro územní plán pro jistotu nedostanou ani zastupitelé. Stane se tak půl roku po jejich zhotovení až poté, co se o ně na zastupitelstvu přihlásím. Smlouvy mezi městem a atelierem Knesl+Kynčl týkající se oněch studií a zpracování územního plánu jsem nedostal dodnes, přestože jsem o ně žádal veřejně na zastupitelstvu a opakovaně i v písemné podobě. Zákonem určený termín třiceti dnů už tak vypršel téměř dvakrát. Mám to vše považovat jen za neobratnost či schodu náhod?  Lze takovýmto způsobem s čistým svědomím určovat podobu budoucí Kuřimi a zajistit spokojenost jejích současných i budoucích obyvatel?

 

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com