Kam kráčíš Kuřimi, aneb mít možnost si vybrat.

25.04.2008 16:30

 

Kam kráčíš Kuřimi, aneb mít možnost si vybrat.  

 

Když v loňské prosincové Zlobici padla v jednom z článků otázka Quo Vadis Kuřimi, říkal jsem si výborně, konečně „to“ také někdo pojmenoval. Přestože ne vše bych z článku podepsal, s napětím jsem čekal na ohlasy. Bohužel trochu marně. Pan starosta  v lednovém čísle nepřímo na článek reagoval a podle mě ho trochu zbytečně shodil ze stolu. V únorovém čísle Zlobice už na onu výzvu nereagoval nikdo. Otázka, kterou jsem si dovolil zopakovat je přitom velmi potřebná a velmi aktuální. Vždyť v nejbližších měsících budeme bez nadsázky rozhodovat o budoucnosti Kuřimi na desítky let dopředu. Toto rozhodnutí se jmenuje nový územní plán a rozhodně stojí za trochu námahy, diskuse, nervů, emocí a možná i opakování. Proto se omlouvám, že i já se možná budu na stránkách Zlobice trochu opakovat.

 

Kvalita a kvantita

Poslední únorovou středu se v Kuřimi odehrála diskuse s příznačným názvem „Rozvíjet se, nebo tloustnout?“. Iniciátorem byl bývalý místostarosta Kuřimi pan Holman, který na sebe vzal nevděčnou úlohu iniciátora setkání, diskutéra i moderátora večera. Ne všem tento formát diskuse vyhovoval a všichni včetně kolegy Holmana se shodly, že takto příště raději ne. Nic to ale nemění na tom, že to byla diskuse velmi potřebná, řekl bych i výživná a že raději takto než vůbec. Jak již z výše zmíněného plyne, diskuse se týkala rozvoje Kuřimi a přípravy nového územního plánu. Konkrétně se týkala zejména lokality Záhoří, jejíž zastavování je na spadnutí a obecnějších otázek o hledání rovnováhy mezi kvalitou a kvantitou budoucího rozvoje Kuřimi. Zjednodušeně se dá říci, že účastníci diskuse se rozdělili do dvou táborů. Jeden tábor hájil nutnost a zájem města rozvíjet se co do zastavěné plochy i počtu obyvatel, druhý tábor zjednodušeně řečeno potřebu neztratit dalším rozvojem to, co je pro Kuřimi cenné – život v relativním klidu poklidnějšího maloměsta s dobrou občanskou vybaveností a velmi dobrým přístupem do přírody i do krajské metropole, tedy jakýsi rozvoj „dovnitř“, dejme tomu konzervativnější (ne konzervující) péči o Kuřim ve stávající podobě. Věc se ale pochopitelně nemá tak černobíle.

 

Kouzlo volby

Zestručním-li fakta, základní diskuse je o tom jak moc se má Kuřim rozvíjet v lokalitách Záhoří, Podlesí a Mozy. Bylo zde již napsáno, že odhad naplnění těchto území by se co do počtu obyvatel mohl pohybovat někde okolo šestnácti tisíc obyvatel. To už je skutečně radikální proměna města.  V tomto ohledu byl zásadní přínos zmíněné diskuse v tom, že bychom neměli brát tuto vizi jako jedinou možnou. Taková vize totiž není obsažena ani ve Strategickém plánu rozvoje města Kuřimi, ani v žádném  z programů stran zastoupených v zastupitelstvu.  Odvažuji se tvrdit, že současné zastupitelstvo vlastně nemá mandát k tomu tak radikální vizi v podobě územního plánu schválit. A pokud se k tom chystá, mělo by toto rozhodnutí opřít o dostatečnou podporu stávajících obyvatel Kuřimi. To nelze jinak než tím, že se předloží jasná fakta o tom, co takový rozvoj bude znamenat. A to z hlediska dopravy, životního prostředí, školství, zkrátka všech oblastí, které v souhrnu určují onu kvalitu života a to ve vztahu k rozpočtu města. A zde už se logicky nabízí ta potřeba srovnání. Rozhoduji-li se o jediné variantě, asi to není to pravé ořechové. Je celkem běžné, že jak při strategickém tak územním plánování se s variantami pracuje. Mohou to být, zjednodušeně řečeno, varianty nulová, střední a maximální. Dobrá příprava územního plánu by s tím tedy měla počítat a my obyvatelé Kuřimi bychom jako „zadavatelé“ územního plánu tyto varianty měli chtít nechat zpracovat a předložit k diskusi a rozhodnutí. Taková diskuse ale není jen obecně míněná fráze. Je to promyšlený, plánovaný, otevřený, organizovaný a strukturovaný proces. Žádejme jej jak po vedení města, tak sami po sobě. A to jak účastí na dalších setkáních, tak třeba tím, že budeme na stránkách Zlobice přinášet konkrétní argumenty pro a proti jednotlivým variantám.     

 

Martin Nawrath

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com