K čemu je nám Zdravé město?

14.09.2010 14:42

Na červnovém jednání kuřimského zastupitelstva se při diskusi o relevanci ankety uspořádané na základě posledního Fóra Zdravého města otevřela diskuse o smysluplnosti členství města Kuřimi v Národní síti Zdravých měst (NSZM). Je naše členství v NSZM neužitečnou formalitou nebo má ještě nějaký smysl?

Ke členství v NSZM se kuřimští zastupitelé přihlásili v roce 2005. Kromě dílčích akcí a kampaní (Den bez úrazů, Medové dny, Den Země apod.) byla výsledkem tohoto aktu i příprava Strategického plánu města Kuřimi, který byl zastupitelstvem schválen v roce 2006. Následující (dnešní) vedení města se ke členství Kuřimi v NSZM stavělo dvojím způsobem. Nadále podporovalo dílčí (bohulibé, ale současně „politicky neškodné“) aktivity typu Medových dnů.  Tam, kde však základní principy fungování projektu Zdravého města zasahovaly do způsobu rozhodování vedení města, přistupovali radní k projektu buď vlažně (v případech přípravy Fór Zdravého města nebo Akčního plánu) nebo nesystematicky. To v případě zcela účelové, nárazové a nedokončené snahy o aktualizaci Strategického plánu, který se přestal hodit pro připravovaný územní plán směřující k mohutnému rozšiřování města na úkor kvality života ve „staré Kuřimi“. Kuřimské členství v NSZM je tak spíše formálního charakteru. Je pěkné být členy, jsou to plusové body při získávání dotací.

Smyslem členství v NSZM je ale něco trochu jiného. Jde, stručně řečeno, o jiný způsob plánování, řízení a rozhodování o budoucnosti města. Dílčí aktivity jsou provázané. Kampaně a jednorázové akce jsou pouze jedním z podpůrných nástrojů změny kvality života ve městě. Ankety, pořádání Fór Zdravého města, příprava a vyhodnocování Akčního plánu, systém indikátorů rozvoje města a další nástroje je nutné používat systematicky a cílevědomě. NSZM nabízí pro své členy i řadu dalších služeb (dílny, semináře, konference apod., více viz https://nszm.cz/index.shtml).

Přesto bylo v červnové  diskusi zastupitelů cítit otázku, zda má naše členství v NSZM vůbec smysl, k čemu to je dobré, co nás to stojí? Členský příspěvek je vzhledem k potenciálu tohoto projektu spíše symbolický: 1.50 Kč na obyvatele, tedy pro Kuřim zhruba 16 000 Kč za rok. Podstatnější je odpověď na otázku, zda se Kuřim chce nebo nechce chovat skutečně jako Zdravé město.   

Myslím, že jsou tři možnosti. Pokračovat v současném trendu pořádání akcí typu Den Země a Medové dny, platit členské příspěvky a tvářit se jako Zdravé město. Komise Zdravého města bude dál poměrně zbytečná a rada si nebude vědět rady, k čemu ji vlastně má (rozumnější by pak bylo spojit ji s komisí životního prostředí). Druhou možností, asi poctivější, je členství ukončit, protože zmíněné akce zvládneme i bez pomoci NSZM a zbytečné komise jsou… prostě zbytečné. Anebo se rozhodnout pro třetí možnost, vzít to členství vážně. Znamenalo by to ale, že rada města a politik v radě města zodpovědný za tento projekt bude aktivně spolupracovat se svou komisí a ta bude mít statut „komise pro rozvoj města“, tedy mezioborového orgánu zabývajícího se rozvojem města jako celku. Dnes takový orgán městu citelně chybí. Zdravý rozvoj města nemůže být jen otázkou nikdy nekončícího zastavování katastru města. Kvantitativní rozvoj a rostoucí zástavba musí jít ruku v ruce se zvyšováním  kvality života ve městě. A právě otázkou kvality života ve městě se zabývá metodika Zdravých měst. Proto říkám: nehrajme si na Zdravé město. Staňme se jím.

Martin Nawrath

    

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com