Hlubiny facilitace

29.10.2014 03:00

Obvykle se od facilitace očekává jasný, rychlý a konkrétní výsledek v podobě dohody zúčastněnncýh a je to v pořádku. Pro klienta (zadavatele ) je ale dobré vědět, že každá facilitace v sobě skrývá ještě hlubší rovinu.  V ní se potkávají naše osobní i kolektivní příběhy (i traumata) s nadčasovým prvkem. Dotýkame se hlubších emocí a pocitů zúčastněných, které ovlivňují jak podobu dohody, tak vztah k dohodnutému. Správná facilitace se musí dotknout i našiich srdcí, jinak má výsledná dohoda krátkodobý charakter.

...takový jazyk se užívá v příbězích, jejichž typickým rysem je to, že mají vrchní a spodní rovinu. Vrchní rovina vypovídá o lidské stránce příběhu. Spodní rovina (často s určitou dávkou ironie) podává výklad země. Celý příběh je pak, obvykle mimoděk, základem dialogu. Tato výměna názorů vedená přes hranici mezi oběma světy je ústředním rysem i veškerým smyslem mýtu. (Sean Kane)  

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com