Filmy jako nástroj sledování facilitátorských zásahů a budování komunity

29.11.2014 11:10

Filmy nám mohou v koncentrované podobě zprostředkovat až krystalické typologie chování postav v rámci skupiny. Film tak může být relaxační podobou studia facilitátorských zásahů a principů chování skupiny. 

Dvanáct rozhněvaných mužů aneb co je skutečnost, pravda a pravděpodobnost?

Ve známém filmu Dvanáct rozhněvaných mužů s Henry Fondou jsme svědky jednání soudní poroty, která má rozhodnout o vině či nevině obžalovaného. Skutečná vina ale v tomto filmu nehraje podstatnou roli. Důležitější je chování celé poroty a zvraty v rozhodovacím procesu, který film nádherně ilustruje.  Ve skupině není určen facilitátor, a tak tuto roli nevědomě tu a tam přebírá více členů skupiny. Například právě Henry Forda, který hraje klíčovou postavu, několikrát zasáhne vzorově facilitátorsky („Dáme si ještě hodinu, pokud se situace nezmění, skončíme“ nebo „kvůli tomu tu nejsme!“). Ve filmu tak můžeme vidět několik momentů, které se mohou opakovat na různých typech veřejných nebo skupinových setkání. 

S čím na setkání vstupujeme

Někdo spěchá na zápas baseballu, někdo na večeři za manželkou. Každý úkol ale vyžaduje vždy nové soustředění, nové řešení. Při snaze o aktivní vstup do nového jednání je tedy vhodné určité „pročištění“ myšlenek nebo vztahů (ne vždy, ale právě v tomto filmu jde opravdu o život). Nejde o nějakou náhražku terapie, ale o potřebu naladit skupinu, respektovat, že „odněkud přichází a někam jdou“. Úvodní „seznamovací kolečka“ nemají být formalitou, ale způsobem, jak členy skupiny sblížit, zvýšit jejich koncentraci na téma a úkol skupiny. „Vyčistit“ minulost a budoucnost a soustředit se na „tady a teď“.

Základní pravidla

Soudní porota je specifickým případem, ale jistá pravidla má většina skupinových setkání. Vymezujeme jimi mantinely, o které je možné se opřít v případě krize. Porota ve filmu jich nemá mnoho, ale jsou zásadní - zavřená místnost a čekání na konsensuální rozhodnutí (dokud nebude konsensus, nemůžeme odejít). Pravidla je pak potřeba dodržovat na sto procent, ne „tak trochu“ nebo jen pro někoho.

Úkoly a zodpovědnost

Vstupuji-li do nějaké skupiny, která řeší úkol, přebírám za ni svůj díl zodpovědnost. Na veřejných setkáních nebo schůzkách rodičů ve škole to sice není má povinnost, ale tápání, nerozhodnost a nechuť do práce bere čas všem zúčastněným. V kolektivní nezodpovědnosti se rodí „duch dítěte“, kdy každý čeká, až to řekne nebo rozhodne ten druhý.

Čas na diskuzi

Lidé mají tendenci zrychlovat jednání a rozhodnutí (přestože v tomto případě šlo o život). Nejasnosti, nejistoty a potřebu diskutovat vnímají jako plané a zbytečné. „Chci o tom mluvit“ pro ně není argument. Většina příliš urychlených rozhodnutí ale nebývá těmi nejlepšími. Čas a dokonce i určité krize během jednání slouží k tomu hledat opravdu „to nejlepší“. To, co nemá jen vlažný souhlas skupiny, ale s čím jsou všichni nadšeni, myšlenku společně vítají a sdílí.

Silný názor vyjasňuje postoje

Nebojme se vyjádřit názory v jasné - byť někdy i černobílé - podobě. Silný názor tříbí diskuzi a vyjasňuje stanoviska i opačně smýšlejícím.

Mám pocit, myslím si, cítím, že…

Nejasné informace jsou signálem o nedostatečném ponoření se do diskuze.  Slova jako „mám pocit“, „cítím že“nejsou znamením slabosti. Facilitátor (nebo účastníci setkání) mohou ostatní dodatečnými otázkami nebo formulací podpořit v co nejkonkrétnějším vyjádření.

Osobní konflikty

Tam, kde díky diskuzi a rozdílnosti názorů dochází ke znejistění našeho názoru nebo životního postoje, dochází k nejbolestivějším a nejvyhrocenějším konfliktům.

Stereotypy v komunikaci a postojích

Všímejme si při diskuzích frází a stereotypů („Cikáni kradou“, „Řekové jsou líní“, „To je špatný zákon“, …) a zkusme dotazováním zjistit, jaká je za frází skryta osobní zkušenost. Tu pak citlivě prozkoumejme a převeďme do kontextu setkání.

Vzájemná podpora

Někdy i jen důrazné a jasné zopakování určitého názoru může podpořit ty, se kterými souhlasíme.

Dodržování pravidel

Když je stanoveno nějaké pravidlo, dodržuje se důsledně, ne jen „tak trochu“.

Mrtvé mody

Patové situace máme tendenci vzdávat.

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com