CO2 my na to?

25.04.2008 16:28

 

CO2 my na to?

Den před uzávěrkou tohoto čísla Zlobice se v Brně uskutečnila mezinárodní konference Ochrana klimatu, zkušenosti a výzvy ve Vašem regionu. Nebudu Vás unavovat argumenty týkajícími se uznání či neuznání toho, že máme s klimatem problém. Ostatně i na této konferenci se ukázalo, že pochybnosti o potřebě ochrany klimatu má v mezinárodním kontextu snad opravdu už je Václav Klaus a jeho spolupracovníci. Vždyť už i v tolik  konzervativních USA se téma boje proti globálním změnám klimatu stalo tématem prezidentských voleb a to nejen na straně demokratických kandidátů.

 

Britské a Švédské velvyslanectví a další organizátoři konference dokázali zajistit skutečně reprezentativní a vyčerpávající prezentace. Základní fakta o tématu, o výsledcích práce mezinárodního panelu IPCC, aktivitách EU i aktivitě České vlády v této oblasti prezentovali mimo jiné Jan Pretel z Českého Hydrometeorologického ústavu a místopředseda vlády Martin Bursík. O tom, že hrozby změn klimatu se dají brát i jako výzva a dokonce i příležitost pro „jiný rozvoj“ referovali mimo jiné představitelé měst Velké Británie a Francie. Prezentovali jak řadu příkladů snižování emisí CO2, energeticky  úsporných opatření apod. na úrovni obcí a měst, tak i mechanismy spolupráce evropských měst v této oblasti (například www.energie-cites.eu).

 

A to už je věc blízká a zajímavá i pro Kuřim, jako člena Národní sítě zdravých měst. Tato síť si totiž energetiku zvolila jako téma roku. Bohužel podpory NSZM zatím nevyužíváme dostatečně. Přitom inspirovat se můžeme nejen ze zahraničí, ale i u nejbližších sousedů. Ať už je to třeba výtopna na dřevní štěpky provozovaná ve spolupráci města Brna, společnosti TEZA a Lesů města Brna nebo jeden ze vzorových projektů regenerace panelových domů v brněnském Novém Lískovci. Samozřejmě i v Kuřimi už proběhlo zateplování panelových domů a nebo je chystáno zateplování základních škol, ale poslední kuřimská kauza s chováním Lenoxy a pochopitelnou reakcí bytového družstva ukázala, že téma energie je žhavé nejen z pohledu ochrany klimatu, ale nemenší měrou i z pohledu našich peněženek. V takovém případě je ale lépe jednat strategicky a promyšleně, než reaktivně. Plán výstavby malých kotelen má své opodstatnění. Může být ale nedobrým precedentem pro další. To by ale bylo na jiné povídání.

 

Dobré příklady přístupu ke klimatu byly také předmětem soutěže  CO2 Vy na to?, jejiž výsledky byly prezentovány v závěru konference. Nadace Partnerství a British Council rozdělili 150 tisíc korun mezi tři vítězné projekty navržených opatření snižujících množství emisí CO2 v každodenním životě. Na prvním místě se umístil projekt studentů pražské Vysoké školy ekonomické, kteří navrhli sérii opatření vedoucí k ekologicky šetrnému provozu kampusu této školy. Druhé místo získala paní Renata Vail s projektem Nechte ho doma, který formou soutěže motivuje zaměstnance firem k omezení používání automobilů. Třetí místo připadlo trojici studentů a jejich netradiční informační kampani zaměřené na problematiku emisí CO2 ve městech.

 

Martin Nawrath

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com