Ach vy Dílaři!

30.05.2009 17:06

Kdo chce Kuřim rozdělovat?

Upřímně řečeno vždy velmi váhám nad tím reagovat na články ve Zlobici. Měsíční zpoždění není jedinou příčinou proč články věci samotné mnohdy nepomáhají nebo nedorozumění ještě prohlubují.

Tentokráte se ale reakci neubráním. Nejen z článků ve Zlobici mám totiž pocit, jakoby se tady vytvářela jakási „protidílařská liga“. Jako občan této části Kuřimi a jako zastupitel z toho mám pocit až stísněný. Hlavní důvod „frontálního“ útoku proti Dílařům je zřejmý. Je jím nesouhlas části Dílařů s jižním obchvatem města. Ta nálada se ale přenáší i do témat dalších a překvapuje mne, že se k tomu uchyluje i pan Sukalovský se kterým jinak problémy Dílů konzultuji průběžně a věcně. Nemohu si totiž jinak vysvětlit jeho článek „Není dobré dělat účet bez hostinského“. Jako radní města je kolega Sukalovský velmi dobře informován a proto mě zaráží jak štiplavě, útočně a v některých částech zcela nepravdivě píše ve svém článku o lokalitě na rohu ulice Metelkova, Dlouhá, Dušínova.

 

Hostinskému je třeba předložit správné účtenky

Prvním problémem článku je, že háže Dílaře do jednoho pytle. Bohužel nebo spíš bohudík  nemají všichni Dílaři stejný názor a kolega Sukalovský je tomu v jiných případech jistě rád. Pak se ovšem těžko reaguje na jeho pichlavé, leč neadresné poznámky například o tom, kdo hájí pouze své osobní zájmy, kdo chce vlastníkovi diktovat, co vlastně smí nebo nesmí se svým majetkem dělat . Pane kolego, to jsou silné věty a neměly by se vypouštět do éteru jen tak!

Dovolím si zde podat jiný výklad historie diskutované kauzy. Začíná stejně, tichou dohodou s majitelkou pozemku o tom, že plocha může fungovat jako dětské hřiště. Tady se asi shodneme a dětské hřiště v lokalitě asi přivítali všichni. Problém začíná u věty „všichni věděli“, tedy o té zmiňované dohodě. Tak tomu zcela jistě být nemohlo.Tiché dohody jsou tiché a ani já jako zastupitel přesně nevím jak tato dohoda vypadá. Nedivím se proto tomu, že o této dohodě řada občanů vědět nemusela, neprohlížela si detailně územní plán a tudíž plochu mohla klidně považovat jako plochu určenou pro dětské hřiště. V této situaci (listopad 2007) přichází na svět první studie zmiňovaná v článku - „Územní studie Kuřim – jih“ architekta Kynčla. Ano k této studii měla řada obyvatel Dílů výhrady, ty ale z diskutovanou plochou nesouvisely a to z prostého důvodu, že tato studie zmiňovanou plochu vůbec neřešila! Poté teprve přišla na řadu studie architekta Hniličky (únor 2009), která poprvé! otevřela téma diskutované plochy jako plochy smíšené, s částí vydělenou pro malé náměstíčko. Na rozdíl od studie předchozí byla tato přivítána spíše pozitivně a dodnes ji nejen já považuji za výrazně lepší než řešení navrhované v novém územním plánu. Pro naši „kauzu“ je podstatné to, že teprve tato studie pro některé znamenala informaci o možném zastavění diskutované plochy a reálné obavy o zhoršení situace na Dílech. A důvod je zcela jednoduchý. Je to v podstatě jediná volná plocha pro volný čas obyvatel Dílů. Není možné se tedy divit některým občanům, že se toho zalekli a jali se sepisovat petici. Jiná skupina – občanské sdružení Spokojené Díly na tuto studii reagovala tak, že ve spolupráci s fakultou architektury nechala prověřit, jak by tato plocha v ideové podobě navržené architektem Hniličkou mohla vypadat. Žádný diktát vlastníkovi pozemku!!! Šlo o to ukázat, co může jedna barvička v územním plánu znamenat v praxi. Mimo jiné právě tyto studie ukázaly i pochybovačům a petičníkům, že nápad architekta Hniličky by pro Díly mohl být přínosem. Diskuse kolem plochy tedy nebyly vyvolány nějakým přehnaným aktivismem Dílařů, ale prostou skutečností, že díky přípravě územního plánu se využití budoucí plochy dostalo na přetřes. Ne moc šťastně, nutno po tom všem dodat. Bohužel tomu rozhodně nepřispěl zmatečný článek kolegy Sukalovského, který si nejprve zvolil cíl a teprve poté pro něj začal upravovat fakta.

 

Martin Nawrath

Kontakt

MARTIN NAWRATH Terapeutická místnost a kancelář:
Sukova 2, místnost 510, Brno

Kontakt:
Havlíčkova 508/33,
Kuřim,
664 34
+420 776 133 361 martin.nawrath@gmail.com